Ben, Sue, Johnny a Reed sú obyčajní mladí ľudia, ktorí majú sklon k bádání a prekonávání hraníc známeho sveta. Jedným z ich cieľov je rozloženie problému interdimenzionálneho cestovania. Jakmile si to myslí, že túto úlohu zvládli, vydajú sa na nebezpečnú cestu do alternatívneho vesmíru. Počas pokusu a cesty do nepoznaného priestoru je potká nečekaná premenu. Po návratu sa im šokujúcim spôsobom zmenia nielen fyzická podoba ale hlavne schopnosť. A tak sa ze Sue stane Neviditeľná žena, ktorá vytvára silové póly, Johnny ako Ľudský Torch dokáže kedykoľvek vzplanúť a zmeniť sa v horiacej pochodeň, Reed alebo pán Fantastický dokáže takmer neomezeně natahovať svoje telo a Bena stáva Thing, kamenný obr obdařený nadlidskou silou. Po počátečním šoku sa dokáže spojiť v tom, čo učí učeným schopnostiam ovládať a využívať. A rýchlo sa ukáže, že budú skutočne naliehavo potrebné pri záchrane Zem pred silným nepriateľom.